• - la xarxa viària medieval -

  Quan parlem de romànic ens vénen al cap esglésies i castells. Però les obres civils (cases, obradors, molins, torres o ponts) han tingut un paper igual d’important malgrat no ocupar la primera plana de la historiografia.

  Si parlem de ponts hem de parlar dels camins i la seva xarxa de relació. Fins al segle X, els habitants dels comtats catalans seguien utilitzant els camins construïts durant l’època romana, que va arribar a tenir fins a 90.000 quilòmetres de “carreteres” al llarg del seu Imperí. L’única novetat en aquest esquema va ser el “camí dels francs”, que unia Barcelona amb els Pirineus i va ser construït al segle VIII per facilitar el pas dels exèrcits carolingis.

  El segle XI però, va marcat per una forta febre constructiva que es caracteritza per la renovació de camins i la construcció de ponts. Les construccions podien ser simples passarel·les de fusta o bé massissos ponts de pedra. Ja al segle XIII es fan ponts amb més d’un arc i una petita capella amb imatges religioses que protegeixen el viatger.

  La proliferació de ponts i camins desmenteix una de les imatges més tòpiques de l’edat mitjana: la d’una societat tancada que viu d’esquenes al món. Si bé és cert que el radi d’acció de la majoria de gent era limitat si ho comparem amb l’actualitat, tampoc és pot negar l’existència d’una societat que intercanviava mercaderies i coneixements a través d’actives xarxes comercials o, per exemple, en ocasió dels pelegrinatges.

  Els ponts d'estil romànic a l'Alta garrotxa, han tingut i tenen un pes específic important dins de l'àmibit d'aquesta sub-comarca, i tan mateix, del nostre passat, de tot allò que configura la Història, i en definitiva de la nostra identitat com a poble. Fa segles enrera, els ponts són construïts per salvar un obstacle físic, per millorar la comunicació, per facilitar el comerç i l'intercanvi; avui són el pur reflex del pas del temps i l'evolució de la nostra societat, la gent el travessa per fer-se fotos i compartir-les a facebook, instagram, twitter...

   

  La raó de fer aquest lloc web és simplement referenciar, catalogar, descobrir, descriure, localitzar, compartir, fotografiar, recordar... els diferents ponts romànics que hi ha a l'Alta Garrotxa i la seva significació dins la terra aspra. El cert, però, és que el treball d'elaboració dels "ponts romànics de l'Alta Garrotxa" es presenta com una ocasió única per posar en comú els coneixements de diferentes persones que amb els seus coneixaments individuals, tots amants de la terra aspra, ajudin fent xarxa a conectar el passat amb el futur d'aquest territori, Donar les gràcies a tots els col·laboradors que amb les seves aportacions, per minces que siguin, han ajudat, ajuden i ajudaràn a fer viu el projecte de recuperar els ponts romànics de l'Alta Garrotxa.

  El Pont de Llierca també anomenat Pont de Sardenes és un pont de 28 metres d'alçada que travessa el Llierca entre Tortellà i Sadernes a la comarca de La Garrotxa.

  La seva data de construcció és desconeguda, tot i que es té constància del seu ús com a mínim des del segle XIV.

  Aquest pont servia per travessar les aigües de la riera de la Vall del Bac. El pont és d’origen medieval. Al pont hi ha un cartell que diu: “Pont medieval, que segons diu la llegenda, utilitzava el senyor de la Quera de Talaixà, el baró, per fer ús del dret de cuixa a donzelles del veïnat de Santa Bàrbara de Pruneres.”

  El poble de Beget està dividit en tres barris, separats per la riera del Trull, que baixa de la propera muntanya del Comanegra, i per la riera de Beget. Els tres sectors estan units per dos ponts. Cal remarcar el que junta el barri de l'església de Sant Cristòforamb el barri central o altrament dit "comercial".

  El pont és citat en documents de finals del segle XVI, però de ben segur que va ser bastit a les darreries del segle XIV. Darrerament el tema d'aquest pont ha fet vessar molta tinta, arran d'un pretès eixamplament. És d'una sola arcada feta de carreus ben tallats i s'utilitzaren pedres poc treballades per fer la resta.

  Pont de Valentí

  Terme Municipal de Sales de Llierca

  El Pont d'en Valentí està tot bastit amb pedra menuda del país i conformada la seva estructura per dos arcs de mig punt realitzats amb carreus molt ben tallats que encara avui dia es conserven molt bé. El que està pitjor són les baranes, un xic deteriorades. Està ubicat sobre el riu Llierca, afluent per l'esquerra del Fluvià.

All Posts
×
_strk.push(['Page.didMount', function(){ var scriptTag = document.createElement('script') scriptTag.src = "//s3.amazonaws.com/downloads.mailchimp.com/js/signup-forms/popup/embed.js" scriptTag.setAttribute('data-dojo-config', "usePlainJson: true, isDebug: false") document.body.appendChild(scriptTag) var loadSignupLoader = setInterval(function() { if (window.require) { require(["mojo/signup-forms/Loader"], function(L) { L.start({"baseUrl":"mc.us16.list-manage.com","uuid":"741df16ac583cddf00d955174","lid":"864cb77dd8"}) }) clearInterval(loadSignupLoader) } }, 500) }])