Volver al sitio

Què necessito per muntar una casa de turisme rural?

Molts companys parlar sobre el negoci del "Turisme Rural" i els requisits per muntar-lo, pel que fa als tràmits i la paperassa necessaris per a això. En aquest article volem aprofundir més en les condicions materials del propi establiment de turisme rural ¿em val qualsevol casa rural? On ha d'estar situada una casa de turisme rural? ¿Quines condicions pot tenir aquesta casa, pot ser un edifici sencer, un hotel, part d'un altre edifici?

Quines condicions ha de tenir un establiment de turisme rural?

Al marge dels requisits legals necessaris per a la posada en marxa del negoci, en què no entrarem. Posarem l'atenció en els requisits que ha de reunir la teva casa perquè puguis tenir hostes.

Totes les exigències perquè el teu propietat pugui ser considerada com un allotjament rural estan contingudes en normatives autonòmiques que van ser aprovades entrin 1995 i 2007. Aquesta normativa inclou tots els aspectes relacionats amb l'enorme varietat de tipologia. Aquests requisits tenen en compte multitud d'aspectes . Segons l' Institut de Desenvolupament Comunitari , aquests són alguns d'ells:

 • La casa ha d'estar situada en un municipi de menys de 1.500 habitants o estar aïllada.
 • En el cas de llogar habitacions, el propietari ha de residir en l'habitatge o al mateix poble si s'arrenda una residència . En alguns casos, s'especifica que la casa ha de tenir una antiguitat mínima de 10 anys i una arquitectura tradicional.
 • El màxim de llits autoritzat se situa en al voltant de 15.
 • Aigua potable.
 • Electricitat .
 • Calefacció a les habitacions ia la part de la casa destinada a bany, menjador i sala per a ús d'hostes.
 • Serveis higiènics.
 • Un bany complet amb aigua calenta i freda per cada sis places d'allotjament (pot variar).
 • Un farmaciola de primers auxilis i un extintor.
 • Disposar de telèfon .
 • Superfície mínima de 12 metres quadrats per a les habitacions dobles i uns 9 metres quadrats si l'habitació és individual.
 • Ventilació exterior a les habitacions.
 • Mobiliari mínim: llit, tauleta de nit, cadira, armari i punt de llum al costat del llit. Tot en bon estat d'ús i conservació.

Foto: Can Felicià - Veinat de Segueró, 17850 Beuda, Espanya

Situació excel·lent (10)! Mostra el mapa

Legislació per a allotjaments rurals

Tingues en compte que has de consultar la legislació corresponent a la Comunitat Autònoma on estigui ubicada la vostra propietat, ja que en ella trobaràs els detalls específics i exigibles a la localitat on tinguis la teva casa.

En el cas concret de la comunitat autònoma de Catalunya:

Quins serveis ha d'oferir una casa rural?

Una vegada que sabem que la nostra edificació compleix les característiques necessàries i en quin grup es pot adscriure, haurem d'analitzar els serveis que hem de prestar:

1. Neteja.

a) Tots els establiments de turisme rural s’han de mantenir en bones condicions higièniques i de salubritat i, en el moment de l’entrada de les persones usuàries, s’han de trobar nets i endreçats.

b) Les persones titulars de les masies i cases de poble compartides han d’efectuar la neteja diària de les habitacions i banys excepte renúncia per escrit de les persones usuàries.

c) Els espais comuns s’han de netejar diàriament i el canvi de roba de llit i bany s’ha efectuar com a mínim cada tres dies.

d) Les persones titulars de les cases de poble independents i masoveries han d’efectuar una neteja i canvi de roba de llit i bany almenys un cop cada tres dies a menys que l’usuari renunciï per escrit a aquest servei.

2. Serveis de menjar.

Els serveis de menjar, que tan sols poden prestar les masies i les cases de poble compartides, han d’anar adreçats exclusivament a les seves persones usuàries i s’ha de procurar incloure-hi plats de cuina casolana de la comarca.

3. Informació turística.

Les persones titulars dels establiments de turisme rural han de lliurar, a l’entrada de la persona usuària, per escrit, les informacions relatives a recursos turístics de la comarca, han d’informar de les activitats que es poden practicar a la zona i han de contribuir a fer-los conèixer les normes de respecte i conservació de l’entorn natural i rural.

4. Atenció a les persones usuàries.

Les persones titulars dels establiments de turisme rural han de donar una atenció personalitzada a les persones usuàries, la qual ha de comprendre, com a mínim, el servei d’acollida en el moment de l’arribada a l’establiment i l’acomiadament a la seva partida. En el cas de les masoveries i cases de poble independents, les persones titulars han d’estar disponibles i facilitar la seva localització les 24 hores per atendre consultes o resoldre incidents. Així mateix han de facilitar a les persones usuàries la visita a explotacions agràries en el cas que l’establiment en tingui de pròpia (cas del grup de cases de pagès), i han de possibilitar el contacte amb aquelles persones prestatàries i organitzadores d’activitats que tinguin lloc a la zona i que puguin ser d’interès per als visitants (cas del grup d’allotjaments rurals).

Requisits i serveis dels habitatges d’ús turístic

1 Els habitatges d’ús turístic han de disposar de la cèdula d’habitabilitat i complir en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges. Els habitatges no poden ser ocupats amb més places que les indicades a la cèdula.

2 Els habitatges han d’estar suficientment moblats i dotats dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata, amb la finalitat de prestar un servei d’allotjament correcte en relació amb la totalitat de places que disposin, tot en perfecte estat d’higiene.

3. El propietari o propietària de l’habitatge, o la persona gestora en qui delegui, ha de facilitar a persones usuàries i veïns el telèfon per atendre i resoldre de manera immediata consultes i incidències relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic.

4. El propietari o propietària o la persona gestora en qui delegui, ha de garantir un servei d’assistència i manteniment de l’habitatge.

Quantes habitacions puc posar?

En aquests casos sempre volem posar més habitacions de les que ens caben realment, pel que és recomanable fer un estudi tècnic de viabilitat . De tota manera, el nombre d'habitacions permès per la norma, segons la tipologia d'establiment, és el següent:

 • A. En pazos, castells monestirs i cases rectorals, de 5 a 15 habitacions.
 • B.  En cases de llogaret de 3 a 10 habitacions.
 • C. En cases de pagès de 2 a 10 habitacions.
 • D. En llogarets de turisme rural, fins 7 habitacions per casa i fins 50 habitacions en total.

També hem de tenir en compte que cada habitació, a més de comptar amb un bany , ha de tenir il·luminació i ventilació natural a través d'una finestra i han de poder inscriure al seu interior un cercle de 2,50 m de diàmetre. Les habitacions dobles tindran unes dimensions mínimes de 15 m² en el grup A, 12 m² en els grups B i D, i 10 m² al grup C. Les habitacions individuals tindran 8 m² en tot cas.

En el cas d'oferir la casa per apartaments en comptes de per habitacions, aquests han de tenir saló-menjador, cuina, bany i una o dues habitacions. Les habitacions i el saló hauran de tenir finestres.

Estudi de viabilitat previ al projecte 

El condicionament d'una edificació tradicional per casa de turisme rural és una tasca bonica però complexa. El primer que cal analitzar abans de res és si aquesta casa rural tan bonica que he heretat o que vull comprar o llogar és vàlida per a desenvolupar aquesta activitat . I si és vàlida, m'hauré de fer la gran pregunta que es fan tots: quantes habitacions em surten?

Tant per a la primera pregunta com per a la segona sempre recomanem la mateixa opció:consultar-ho amb el teu tècnic de confiança , en una primera instància, i encarregar-li unestudi de viabilitat , tant tècnica com econòmica.

Aquest estudi de viabilitat serà molt més econòmic que un projecte complet , i encara molt més comprar una finca que no ens serveix per a res, i respondrà exclusivament a les preguntes que necessitem respondre per seguir endavant: És viable legalment? Quin tipus d'establiment puc muntar? Quantes habitacions puc fer? Quant personal necessitaré? Quin tipus de rehabilitació necessito? Quin cost aproximat pot tenir aquesta rehabilitació?

Per experiència, com a promotors sempre tendim a calcular habitacions de més, perquè no solem comptar amb l'espai per al saló, el menjador, la cuina, "l'habitació per a minusvàlids", la bugaderia, els banys o fins i tot els passadissos. També és molt comú oblidar-nos de laaccessibilitat , per a complir la qual cal generalment col·locar rampes que ocupen un espai.

Per això és recomanable, per a aquests casos, que la parcel·la en què s'ubica la casa rural sigui gran i que càpiguen en ella altres edificacions annexes . D'aquesta manera, sense ens cal espai, sempre podrem col·locar-hi certs usos menors: instal·lacions, bugaderia, espais d'oci, tallers, etc.

El turisme rural està en voga, però hem d'oferir un turisme de qualitat , respectuós amb el medi ambient i amb els veïns del lloc, que respecti el nostre patrimoni material i immaterial.Només així aconseguirem posar en valor el medi que ens dóna de menjar: el medi rural.

Si t'agrada aquest post comperteix-lo!

Ens ajudes.

Todos los artículos
×

Ya está casi listo...

Te enviamos un correo. ¡Por favor haz clic en el enlace del correo para confirmar tu suscripción!

AceptarSuscripciones impulsadas por Strikingly