Volver al sitio

Monestir Benedictí de

Sant Joan les Fonts

 

L’església de Sant Joan és l’únic edifici que resta d’un monestir Benedictí a Sant Esteve que havia estat força actiu durant els segles XII-XV. Es conserva també una magnífica talla romànica policromada de Crist en majestat, que actualment es troba al Md’A de Girona.

Història

Cal situar l’origen d’aquest monestir a l’any 958, quan es va consagrar l’església que més endavant formaria part del complex monàstic, dedicada a Sant Esteve, Sant Miquel i Sant Joan Baptista. A finals del segle XI (1079) els que aleshores eren vescomtes de Besalú, Udalard Bernat de Milany i Ermessenda de Carcassona, van fer donació del temple a l’abadia de Sant Víctor de Marsella perquè s’hi fundés un priorat i dotessin econòmicament el conjunt. La nova església de Sant Joan les Fonts va ser consagrada l’any 1117 i van començar uns anys de molta vitalitat al monestir, el qual va veure’s beneficiat amb moltes donacions i drets, de manera que va esdevenir un centre força actiu. Aquests anys de bonança econòmica del cenobi durarien fins al segle XV, quan el monestir de Marsella passava per dificultats, fet que portaria a Sant Joan les Fonts a dependre d’altres centres; primer del de Sant Pere de Besalú (1424) i després del de Sant Pere de Camprodon (1592).

De l’antic monestir avui se’n conserva l’església basilical de tres naus, sense transsepte i, tot i que originàriament estava acabada amb tres absis, al segle XVIII es va enderrocar l’absis sud per a construir-hi la sagristia. En l’exterior, els absis tenen la decoració romànica característica amb motius llombards, amb fris de dents de serra i arcades cegues. A l’exterior també hi destaca l’existència, en un dels seus murs laterals, d’un bloc de pedra esculpit d’època visigòtica procedent del temple primitiu del segle X. La nau central està coberta amb volta de canó apuntada, mentre que les laterals són cobertes amb voltes de quart de cercle. Les columnes adossades als pilars que separen les naus presenten capitells corintis, però n’hi ha algun de més interessant amb figuracions fantàstiques. A l’interior del temple s’hi conserva la pila baptismal del segle XII, de grans proporcions i esculpida amb decoracions figurades, on hi podem veure, per exemple, la representació de la mort de Sant Joan Baptista, titular de l’església. A les naus laterals s’hi poden admirar algunes obres d’art exposades, com ara la rèplica de la Majestat de Sant Joan les Fonts. Si es vol contemplar l’original, però, caldrà desplaçar-se fins al Museu d’Art de Girona, on s’hi guarda l’original, una magnífica talla de fusta policromada.

Elements a destacar:

Pila baptismal amb decoració esculpida (s. XII).

Rèplica de la Majestat de Sant Joan les Fonts (s. XII). L’original és al Md’A de Girona

 

Crucifiió - Taula de Pere Gascó (Segle VI) - Ara al Museu d'Art de Girona

Descripció

És un edifici de planta basilical amb tres naus i tres absis decorats, a l'exterior, amb arcuacions llombardes i, el central, amb columnes adossades. La nau central, més alta que no les laterals, és coberta amb volta de canó apuntada, reforçada per arcs torals que arrenquen de pilars amb semicolumnes adossades amb capitells corintis. Les naus laterals, més baixes, són cobertes amb voltes de quart de cercle. La nau central comunica amb les laterals a través d'arcs formers de mig punt que recolzen sobre columnes adossades als esmentats pilars. Fou bastida amb pedra vermellosa del país.

La porta d'accés, centrada al mur de ponent, té un timpà llis sobre llinda i muntants també llisos. Les arquivoltes, decorades, descansen sobre dos parells de columnes (les del costat dret han desaparegut, però). Posteriorment s'hi adossà un atri amb teulada a doble vessant sobre encavallades de fusta.

A la façana oriental es va enderrocar un dels absis per construir-hi la sagristia el 1752. L'altre absis lateral és senzill, decorat amb arquets de mig punt damunt els quals corre una cornisa adornada amb dents de serra i mènsules. L'absis central és el més decorat, amb arcuacions cegues que recolzen sobre semicolumnes amb capitells, un fris de dents de serra i una cornisa sobre permòdols, damunt la qual recolza el ràfec de la teulada. Al centre de l'absis s'obre una finestra amb una arquivolta sobre columnetes.

El campanar fou construït vers 1791-92, adossat al costat S de la façana. Per fer la porta s'empraren les restes d'un antic retaule. És una gran planxa de fusta on hi ha representat Sant Pere, amb vestit i túnica llarga, remarcada per grans plecs que donen a la figura volum i elegància. A la mà esquerra porta les claus simbòliques i a la dreta un llibre. El seu estat de conservació és molt dolent.

Hi ha una pica baptismal situada a la nau lateral esquerra, d'immersió; amida 1,20 m de diàmetre i 82 cm d'alçada. Antigament estava adossada a un mur lateral de l'església. va ser realitzada per un autor amb grans influències orientals (demostrades pels turbants i tocats que coronen les figures) i amb un estic arcaic. Hi foren esculpits estilitzats fullatges, la degollació dels Sants Innocents, dos homes i una dona resant, Sant Pere amb la clau simbòlica a la mà esquerra i la dreta amb actitud de beneir; s'hi pot veure les lletres gregues alfa i omega, el nom del Salvador, i les lletres M N A que alguns estudiosos han volgut veure com les inicials de l'autor; d'ésser així seria de les poques signatures romàniques que han arribat fins a nosaltres.

També hi ha tres piques sense decoració que eren utilitzades per guardar l'oli de les llanternes aportat, com ofrena, pels fidels. Dues d'elles es conserven dins de l'església monacal; la tercera davant la porta d'accés a la casa rectoral. Dues de les piques amiden 58 cm x 94,3 cm x 64 cm. La tercera: 58 cm x 77 cm x 55,5 cm.

El retaule neoclàssic, trobat pels Amics de Sant Joan les Fonts, havia estat ubicat a la paret de la nau esquerra: acollida entre els seus capitells corintis, frontons i columnes estriades a l'antiga Majestat de Sant Joan, conservada actualment en el museu de Girona. És de fusta, i fou daurat i enguixat al damunt. Actualment l'associació esmentada, té en projecte la seva restauració i possiblement ocupi, dins de l'església, el seu lloc primitiu.

Els capitells estan decorats amb fauna mitològica i els restants decorats amb fullatges (capitells corintis).

Oficina de Turisme de Sant Joan les Fonts

Ca l'Esquirolet

C/ Sant Pere, 2 (pont medieval)

17857 Sant Joan les Fonts

T. 972 29 05 07 / turisme@santjoanlesfonts.cat / www.turismesantjoanlesfonts.com

Todos los artículos
×

Ya está casi listo...

Te enviamos un correo. ¡Por favor haz clic en el enlace del correo para confirmar tu suscripción!

AceptarSuscripciones impulsadas por Strikingly