Return to site

La Bauma del Serrat del Pont

la Bauma del Serrat del Pont és a la confluència mateix de dos ecosistemes diferenciats, la muntanya abrupta (el massís calcari de l’Alta Garrotxa) i la plana del Vall del Llierca cap al sud.

Capitol 1: Descripció general

La Bauma del Serrat del Pont és un jaciment arqueològic que es troba situat al municipi de Tortellà a la Garrotxa. Es tracta d'un jaciment en bauma, d'uns 75 m2 amb una notable estratigrafia de 2'60 m, que conté diferents nivells d'ocupació.

S'ubica just al costat dret del pont del Llierca (Vall del Llierca) un cop travessat aquest i seguint uns 150 m en direcció nord pel camí empedrat que condueix a la Font del Cosi, al marge dret del camí.

El jaciment fou descobert l'any 1981 per Miquel Duran i Ramon Sacrest quant realitzaven afeccions d'un sondeig de 1,5 x 1,5 metres. S'hi han dut a terme d'una manera continuada diversos projectes d'investigació arqueológica; conjuntament amb l'excavació de la Cova 120, la cova dels Ermitons i de Plansallosa dóna respostes a les ocupacions humanes de l'Alta Garrotxa Durant les campanyes de 2001, 2002 i 2003 els treballs d'excavació arqueològica s'han centrat en l'estrat IV, nivells arqueològics IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 i IV.5 adscrit al període mesolític.

L'estudi de les restes faunístiques dels nivells mesolítics de la Bauma del Serrat del Pont indiquen una important activitat de cacera com a base de la dieta humana del grup que ocupava aquest abric. Les espècies millor documentades són els mamífers de mida mitjana (cérvol, porc senglar, cabra salvatge i cabirol), seguides dels petits carnívors (guilla, teixó i marta), aus i tortugues terrestres. Destaca l'abandonament de la cacera de mamífers de talla gran (ur, cavall), tan àmpliament documentats en moments anteriors del Paleolític, passant a un cacera diversificada d'animals de talla més petita en la qual es pot apreciar un estret control de l'edat i del sexe de les preses caçades per tal de no esgotar les seves possibilitats de reproducció.

Concretament, la Balma del Serrat del Pont és a la confluència mateix de dos ecosistemes diferenciats, la muntanya abrupta (el massís calcari de l’Alta Garrotxa) i la plana del Vall del Llierca cap al sud per trobar-se amb el Fluvià, a una altitud d’uns 300 m sobre el nivell del mar.

Per mès informació consulta: Wikipedia

La bauma del Serrat del Pont tè un interés per al coneixement de diversos moments històrics a Catalunya i en especial per relatar l'història de la vall del Llierca i la pròpia Alta Garrotxa. En capítols posteriors s'anirà veient la seva importància amb ocupacions des del mesolític fins a l'època ibérica.

Bibliografia:

La Bauma del Serrat del Pont, Torellà, la Garrotxa: un taller de metal.luúrgia del coure ara fa 4.000 anys 
Autors: Jordi Caravaca Delclós, Assumpció Toledo i Mur, Dolors Codina i Reina, Gabriel Alcalde Gurt, Miquel Molist Montaña
Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, ISSN 0213-6228, Nº 33, 1994 , pags. 43-48

La Bauma del Serrat del Pont y los momentos iniciales de la metalurgia en el NE de la Península Ibérica
Autors: María Saña Seguí, Ignacio Montero Ruiz, Assumpció Toledo i Mur, Ll. Planaguma, Miquel Molist Montaña, Gabriel Alcalde Gurt
Revista de arqueología, ISSN 0212-0062, Año nº 22, Nº 247, 2001 , pags. 20-27

Procés d'ocupació de la bauma del Serrat del Pont (La Garrotxa) a partir del 1450 AC
Autor: Gabriel Alcalde i Gurt, Miquel Molist i Montañà, Assumpció Toledo i Mur ; amb la col·laboració de Montserrat Buch Museu Comarcal de la Garrotxa, 1994 - COL·LECCIÓ Publicacions eventuals d'arqueologia de La Garrotxa

Procés d'ocupació de la Bauma del Serrat del Pont (La Garrotxa) entre el 2900 i el 1450 cal a.C.
Autor: Gabriel Alcalde i Gurt
Museu Comarcal de la Garrotxa, 1997 - COL·LECCIÓ Publicacions eventuals d'arqueologia de La Garrotxa ; 2

Procés d'ocupació de la Bauma del Serrat del Pont, La Garrotxa, entre 5480 i 2900 cal AC 
Autor: Gabriel Alcalde i Gurt, Miquel Molist i Montañà, Maria Saña i Seguí ; amb la participació de: Ferran Borrell
Museu Comarcal de la Garrotxa, 2002 - COL·LECCIÓ Publicacions eventuals d'arqueologia de La Garrotxa ;
ISBN 84-931615-5-1

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly