Volver al sitio

Aplec 2017:

Santa Bàrbara de Pruneres

Dissabte 2 de desembre de 2017:

Aplec a Santa Bàrbara de Pruneres

Breu història: El lloc de Prunarias apareix en un document del 966 com a pertanyent a Sant Pere de Camprodon. Es troba esmentat altre cop el 1017, també com una possessió de Camprodon, i ja després, el 1334. Malgrat l'escassetat de notícies, sembla que des del segle XIII era una petita cel·la monàstica depenent de Santa Maria del Coll de Panissars, situació que devia mantenir fins a començament del segle XVII. El 1617 l'església fou unida a la de Sant Llorenç d'Oix. L'edifici va resultar malmès durant la guerra civil de 1936-39.

Todos los artículos
×

Ya está casi listo...

Te enviamos un correo. ¡Por favor haz clic en el enlace del correo para confirmar tu suscripción!

AceptarSuscripciones impulsadas por Strikingly